Uy tín hàng đầu

Chuyên sâu chất lượng

Đổi mới không ngừng

Phát triển bền vững

Giới thiệu

- GIỚI THIỆU CHUNG(30/06/2010)
- CẤU TRÚC TỔ CHỨC(18/08/2009)
- HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008(23/10/2010)
- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN(23/10/2010)

THÔNG BÁO CÔNG TY

Phòng Tổng hợp xin thông báo đến toàn thể Cán bộ - công nhân viên về việc thay đổi địa chỉ công ty, mẫu logo mới và đăng ký địa chỉ e-mail nhân viên kể từ ngày 01/11/2010 như sau:

1.      Thay đổi địa chỉ:

-         Địa chỉ cũ:      F240-241 Võ Thị Sáu, KP7, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

-         Địa chỉ mới:   F250 Võ Thị Sáu, KP7, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

2.      Thay đổi logo công ty:

Mẫu logo cũ

 

 

 

Mẫu logo mới

 

 

-         Các phòng ban liên hệ phòng Tổng hợp để lấy file logo dùng trên máy vi tính.

3.      Đăng ký, sử dụng và quản lý e-mail theo tên miền của công ty:

-         Mỗi nhân viên đăng ký 01 địa chỉ e-mail có tên miền của công ty để sử dụng trong giao dịch của công ty.

-         Phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm khởi tạo e-mail nhân viên theo dạng

Chữlót.tên@xaydung304.vn

VD:

Họ và tên nhân viên: Nguyễn Văn An

            Địa chỉ e-mail: van.an@xaydung304.vn

Và cấp kèm theo mật mã. Nhân viên có thể thay đổi khi sử dụng.

-         Truy cập vào trang web: http://mail.xaydung304.vn/ để sử dụng.

-         Mỗi nhân viên phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc sử dụng địa chỉ e-mail được cấp vào các hoạt động đúng theo quy định của công ty.