Uy tín hàng đầu

Chuyên sâu chất lượng

Đổi mới không ngừng

Phát triển bền vững

Giới thiệu

- GIỚI THIỆU CHUNG(30/06/2010)
- CẤU TRÚC TỔ CHỨC(18/08/2009)
- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN(23/10/2010)
- THÔNG BÁO CÔNG TY(23/10/2010)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

 

 

      Nhằm nâng cao khả năng của Công ty Xây dựng 30-4 trong việc cung cấp sản phẩm ngành xây dựng phù hợp và thỏa mãn yêu cầu khách hàng, đáp ứng các yêu cầu luật định, năm 2008, Công ty bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Sau hơn một năm vừa xây dựng vừa cải tiến hệ thống, với sự tư vấn chuyên nghiệp của Công ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á, đến tháng 7 năm 2009, Công ty chúng tôi mời Công ty SGS tiến hành đánh giá chứng nhận toàn bộ hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Ngày 05 tháng 8 năm 2009, Công ty TNHH Xây dựng 30-4 được trao giấy chứng nhận mang số VN09/00059.

       Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các quy trình, thủ tục điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như thi công xây dựng dân dụng công nghiệp và các quá trình hỗ trợ như mua hàng, quản lý kho, nhân sự và tuyển dụng. Hệ thống đảm bảo hoạt động của công ty có sự định hướng, cam kết của ban lãnh đạo qua chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng hàng năm. Đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty được đào tạo và chứng nhận là các chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ, đảm bảo hệ thống liên tục được duy trì và cải tiến.

        Công ty chúng tôi, toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã cùng nhau duy trì hệ thống, không ngừng cải tiến hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.